Terapie florală Bach

Sănătatea reprezintă armonia perfectă dintre trup, suflet şi minte.

Sănătatea adevărată înseamnă manifestarea în viaţa noastră a unor trăiri ca: iubirea, compasiunea, pacea şi liniştea sufletului şi a minţii, puterea şi dorinţa de a creea, de a munci, statornicia, înţelegerea noastră şi a celorlalţi, toleranţa, înţelepciunea, iertarea, curajul, bucuria de a trăi fiecare clipă.

Când aceste stări sunt înlocuite cu frica, constrângerea, neliniştea, nehotărârea, indiferenţa, lipsa bucuriei, slăbiciunea, îndoiala, nerăbdarea, teroarea, mâhnirea, înseamnă că echilibrul nostru interior s-a rupt.
Când nu mai există echilibru, armonie, apare un disconfort care ulterior se transfomă în boală. Boala este în cea mai mare parte, reflectarea acestor dezechilibre emoţionale.
Un om echilibrat interior, are toate resursele de a lupta cu boala, de a face faţă tuturor problemelor cotidiene.

Rămâne la îndemâna nostră să alegem:
echilibru şi sănătate sau dezechilibru şi boală.

Este foarte important să-ţi conştientizezi problemele de sănătate mental-emoţionale sau comportamentale şi să ştii că poţi şi trebuie să participi activ la procesul de vindecare personală.

Acest lucru a devenit posibil în zilele noastre prin utilizarea sistemului de remedii florale pe care Dr. Bach l-a descoperit şi dezvoltat în scopul îmbunătăţirii calităţilor personale şi în special pentru restabilirea armoniei interioare, prin eliminarea barierelor create de individul însuşi, în confruntarea sa cu problemele întâmpinate.

Folosite curent în toată lumea, cele 38 de remedii florale Bach originale, răspund cu succes şi eficienţă demonstrată la vindecarea a 7 grupe de stări emoţionale afectate, manifestate prin:

  • frică
  • incertitudine
  • preocuparea excesivă pentru bunăstarea celorlalţi
  • preocupare insuficientă pentru prezent
  • singurătate
  • sensibilitate excesivă la influenţe şi idei
  • dezamăgire sau disperare